Διδασκόμενα Μαθήματα Λυκείου

Πρώτη Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία

Δευτέρα Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία

Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Τρίτη Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ιστορία
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λατινικά
Λογοτεχνία

Διδασκόμενα Μαθήματα Γυμνασίου

Πρώτη Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Δευτέρα Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Τρίτη Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Online Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Γ' Λυκείου

Λατινικά - Γραμματική

Αντωνυμίες

Ελλειπτικά ρήματα

Επίθετα

Η ενεργητική περιγραστική συζυγία

Η παθητική περιγραστική συζυγία

Οι 4 συζυγίες των ρημάτων στη λατινική

Ουσιαστικά

Τα ανώμαλα ρήματα

Τα αποθετικά ρήματα

Τα ημιαποθετικά ρήματα

Το βοηθητικό ρήμα sum


Λατινικά - Συντακτικό

Η Αλληλοπάθεια

Αλλαγή της σύνταξης της πρότασης σε απαρεμφατική με εξάρτηση από το παθητικό ρήμα

Αναδιατύπωση της πρότασης με αλλαγή στο χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης

Αντικατάσταση επιθετικού προσδιορισμού από δευτερεύουσα επιθετική αναφορική προσδιοριστική πρόταση

Αντικατάσταση τελικού απαρέμφατου από τελική πρόταση

Αντικατάσταση της απόλυτης αφαιρετικής μετοχής από τον ιστορικό

Αντικατάσταση της παρένθεσης από δευτερεύουσα επιθετική αναφορική προσδιοριστική πρόταση

Αντικατάσταση του ενεργητικού απαρέμφατου από παθητικό

Αντικατάσταση του σουπίνο με ισοδύναμο γερούνδιο

Αυτοπάθεια

Η ακολουθία των χρόνων

Η απαγόρευση

Η εκφορά της διαταγής με απαρέμφατο

Η εκφορά της εναντίωσης

Η εκφορά της κατηγορηματικής μετοχής

Η εκφορά του αιτίου

Η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική

Η προσταγή

Η σύνταξη του Domus

Η σύνταξη του POST

Κανόντες μετατροπής της μετοχής συνημ σε δευτερεύουσα πρόταση

Μετατροπή της Δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή

Μετατροπή της κύριας πρότασης σε βουλητική

Ο Β όρος σύγκρισης

Ο σκοπός

Οι δευτερεύουσες προτάσεις

Οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι

Πλάγιος λόγος

Το γερούνδιο

Το κατηγορούμενο

Υποθετικοί λόγοι


Διαγωνίσματα Λατινικών

Διαγώνισμα 1

Διαγώνισμα 2

Διαγώνισμα 3

Διαγώνισμα 4

Διαγώνισμα 5

Διαγώνισμα 6

Διαγώνισμα 7

Διαγώνισμα 8

Διαγώνισμα 9

Διαγώνισμα 10

Διαγώνισμα 11

Διαγώνισμα 12

Διαγώνισμα 13

Διαγώνισμα 14

Διαγώνισμα 15

Διαγώνισμα 16

Διαγώνισμα 17


Αρχαία/Γραμματική

1. Ουσιαστικά Α' Κλίσης

2. Ουσιαστικά Β΄κλίσης

3. Ουσιαστικά Γ' κλίσης

4. Τα παραθετικά των επιθέτων της Β' κλίσης

5. Ουρανικόληκτα ρήματα

6. Χειλικόληκτα ρήματα

7. Οδοντικόληκτα ρήματα

8. Υγρόληκτα και ενρινοληκτα

9. Σχηματισμός Παθητικών χρόνων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων

10. Συνηρημένα ρήματα σε -άω

11. Συνηρημένα ρήματα σε -έω

12. Συνηρημένα ρήματα σε -όω

13. Αόριστος Β

14. Ρήματα εις -μι

Ιστορία Γ Λυκείου

Κεφάλαιο 1ο

Οικονομικές Εξελίξεις τον 20ο αιώνα
1. Το αγροτικό ζήτημα

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος.

3. Οικονομικές συνθήκες (1910-1922)

4. Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος

5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922

6. Η ελληνική οικονομία την περίοδο του μεσοπολέμου

7. Οι μεγάλες επενδύσεις

8. Η τράπεζα της Ελλάδος

9. Η κρίση του 1932

10. Πηγές Κεφάλαιο πρώτο

11. Ανάλυση ιστορικής πηγής


A) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1. Τα δημογραφικά δεδομένα

2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η μεγάλη ιδέα.


Β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ

1. Το εμπόριο

2. Η εμπορική ναυτιλία

3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων

4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων

5. Το τραπεζικό σύστημα

6. Η βιομηχανία

7. Τα δημόσια έργα

8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων

9.Τα εθνικά δάνεια

10. Η πτώχευση του 1893 και ο διεθνής οικονομικός έλεγχος

11. Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο

12Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος

13. Πηγές Κεφάλαιο Πρώτο


Κεφάλαιο 2ο

B. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880)

1. Το σύνταγμα του 1844

2. Η παρακμή των ξενικών κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας

3. Η νέα γενιά

4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864


Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός(1880-1909)

1. Η εδραίωση του δικομματισμού

2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα

3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί(1893-1909)


Δ. Ανανέωση -διχασμός(1909-1922)

1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων

2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα

3. Τα αριστερά κόμματα

4.(Ο Εθνικός διχασμός) α. Από την παραίτηση του Βενιζέλου έως τη συνθήκη των Σεβρών

4. (Ο Εθνικός διχασμός)β. Από τη Συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία

5. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Β΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου

Αρχαία Α Λυκείου

Θουκιδίδης

Ξενοφών

Β΄ Γυμνασίου