Διδασκόμενα Μαθήματα Λυκείου

Πρώτη Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία

Δευτέρα Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία

Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Τρίτη Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ιστορία
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λατινικά
Λογοτεχνία

Διδασκόμενα Μαθήματα Γυμνασίου

Πρώτη Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Δευτέρα Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Τρίτη Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Online Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Γ' Λυκείου

Λατινικά - Συντακτικό

Η Αλληλοπάθεια
Αλλαγή της σύνταξης της πρότασης σε απαρεμφατική με εξάρτηση από το παθητικό ρήμα
Αναδιατύπωση της πρότασης με αλλαγή στο χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης
Αντικατάσταση επιθετικού προσδιορισμού από δευτερεύουσα επιθετική αναφορική προσδιοριστική πρόταση
Αντικατάσταση τελικού απαρέμφατου από τελική πρόταση
Αντικατάσταση της απόλυτης αφαιρετικής μετοχής από τον ιστορικό
Αντικατάσταση της παρένθεσης από δευτερεύουσα επιθετική αναφορική προσδιοριστική πρόταση
Αντικατάσταση του ενεργητικού απαρέμφατου από παθητικό
Αντικατάσταση του σουπίνο με ισοδύναμο γερούνδιο
Αυτοπάθεια
Η ακολουθία των χρόνων
Η απαγόρευση
Η εκφορά της διαταγής με απαρέμφατο
Η εκφορά της εναντίωσης
Η εκφορά της κατηγορηματικής μετοχής
Η εκφορά του αιτίου
Η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική
Η προσταγή
Η σύνταξη του Domus
Η σύνταξη του POST
Κανόντες μετατροπής της μετοχής συνημ σε δευτερεύουσα πρόταση
Μετατροπή της Δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή
Μετατροπή της κύριας πρότασης σε βουλητική
Ο Β όρος σύγκρισης
Ο σκοπός
Οι δευτερεύουσες προτάσεις
Οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι
Πλάγιος λόγος
Το γερούνδιο
Το κατηγορούμενο
Υποθετικοί λόγοι

Β΄ Λυκείου

Διδαγμένο κείμενο

Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου

Α΄ Λυκείου

Αρχαία Α Λυκείου

Θουκιδίδης
Ξενοφών

Β΄ Γυμνασίου

Διαγωνίσματα Αρχαίων Β' Γυμνασίου

Διαγώνισμα - Ενότητα 3η

Διαγωνίσματα Ιλιάδα Β' Γυμνασίου

Διαγώνισμα Ιλιάδα

Kυριακή Συμεών Φιλόλογος
Επικοινωνία

kiriaki-sumeon@hotmail.com

+30 6977504059

Μαθήματα
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Νέα Ελληνικά
  • Έκθεση
  • Ιστορία
  • Λατινικά